You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Ekocentrum

Rekonstrukce stávajícího hospodářství a stavba nových objektů, aby provozně vyhovovalo potřebám ekocentra a bylo možné efektivně hospodařit na pozemcích které k hospodářství náleží. Východiskem pro návrh bylo zhodnocení celé lokality a jejích vazeb a zachování urbanistické kvality území. 

Zobrazit ostatní projekty
  • Klient

    Loutí Ekocentrum

  • Rok

    2016

  • Místo

    Loutí