You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Územně plánovací dokumentace

Uvědomujeme si, že nemáme jinou zemi. Všichni majitelé nemovitostí jsme pouze jejími dočasnými správci. Rozvoj území se neplánuje na roky, ale desetiletí až staletí. Je naším společným zájmem hledat co nejlepší společnou dohodu na využití území. Vždy usilujeme o vyjednání společné vize rozvoje, na které se můžou všichni zúčastnění dlouhodobě podílet a spolupracovat. To umožňuje jen opravdu široké zapojení všech účastníků, dobré poznání problémů a vážení všech dostupných variant řešení. Za tímto účelem vyvíjíme unikátní nástroje, které zapojení a koordinaci umožní, Územně plánovací dokumentace je klíčový koordinační nástroj, který vyjednanou dohodu transparentně popisuje a díky závaznosti i dává státní správě jasné pokyny jaký je společný veřejný zájem a všem ostatním jistotu, že to co bylo dohodnuté bude i platit. Je to cesta k naplňování malých i velkých vizí.

Urbanistické studie a hodnocení záměrů

Každé místo, každý objekt má svůj jedinečný příběh a proto si zaslouží i jedinečný přístup. Každý stavební zásah vytváří nové souvislosti a vztahy. Vždy se snažíme těmto vztahům porozumět. Uchovávat a pozvedávat to co je hodnotné a cenné a proměňovat a napravovat to co je problematické. Řešení ověřujeme dokumentací se zákresy i modely virtuálními i fyzickými.

Komplexní projektová dokumentace a řízení projektů

Konkrétní návrh na konkrétní místo pro konkrétního klienta. Výsledek práce je odrazem všech vztahů a souvislostí. Čím lepší je vzájemná spolupráce a důvěra tím jsou lepší výsledky celé práce. S klienty spolupracujeme od prvních skic, přes projednání návrhu, po jeho realizaci a dokončení. Podle zájmu a požadavků zajišťujeme výběr dodavatele, proces stavby i její dokončení. Návrhy zpracováváme v Autocadu i Revitu dle potřeby, aby byla práce vždy racionální a maximálně efektivní.

Projekty Urbanistické studie

Městské polyfunkční centrum

urbanistická soutěž

Detail
Residenční bydlení

architektonicko urbanistická studie – dílčí realizace

Detail
Residenční bydlení

urbanistická studie –dílčí realizace

Detail

Projekty Územně plánovací dokumentace

Územní studie

územně plánovací podklad

Detail

Kontaktujte nás