You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Architektonická kancelář axioHM byla založena v roce 2000. V roce 2004 vznikla společnost axioHM s.r.o.

Provádíme komplexní urbanistické, architektonické a technické projekty pro klienty v Praze a okolí. Prioritou je realizace staveb mezinárodní kvality a standardu ve všech parametrech. Ekologie a nízká spotřeba energie je samozřejmost naších staveb.

Při zpracování územně plánovací dokumentace se zaměřujeme na maximální zapojení a spolupráci všech zúčasněných pro vyjednání co nejlepší společné dohody.

Od roku 2014 se zaměřujeme a na užší spolupráci s veřejným a občanským sektorem. Naším cílem je přispívat k hledání společných východisek pro naše společné problémy, které se vztahují ke krajině a životnímu prostředí v nejširším smyslu slova.
 

Ing. arch. Vladan Hodek

Vystudoval SPŠ stavební a ČVUT fakultu architektury. Během studií absolvoval studijní pobyty v Londýně, spolupracoval na tvorbě územních plánů a zajímal se o ekologickou architekturu. Od roku 1996 pracoval v A.D.N.S architekti, kde se významně podílel na stavbě veřejných, obchodních i administrativních budov v Praze. Od roku 2004 zakládá vlastní ateliér. Celý profesní život aktivně spolupracuje s občanským sektorem. Je ženatý a má 4 děti.

Ing. arch. Hansjürg Minder

Vystudoval Bernskou universitu aplikovaných věd ve Švýcarsku bakalářský obor Architektura. Odbornou praxi absolvoval v architektonické kanceláři Kramer+Haller+Partner. Mezi roky 1994-5 vedl projekty a v kanceláři Zylberg a Kistler architects v San Franciscu. Následně do roku 1997 spolupracoval s kanceláří Designu a umění v San Francisu pro společnost ORACLE. Od roku 1997 pracoval v A.D.N.S. Architekti, kde se podílel na návrzích a řízení projektů, aby od roku 2000 založil v ČR samostatnou praxi. V roce 2004 se stává spoluzakladetelm ateliéru axioHM. Od roku 2013 působí na Oregonské universitě v Eugene v USA a nadále dohlíží na projekty své kanceláře.

Ing. arch. Vladan Hodek

Jednatel

Ing. arch. Hansjürg Minder

Jednatel

Architektura a urbanismus po staletí přenáší zkušenosti a tradici ze světa do místních podmínek. Citlivým zapojením staveb do krajiny naši předchůdci vytvořili prostředí, které jsme přijali za své jako naše typické a jedinečné. Vzniká tak sdílená tradice, společná pro celé kulturní prostředí bez ohledu na jazyk, nebo národnost. Náš úkol je v této tradici s největším nasazením a pokorou pokračovat.

Kontaktujte nás