You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Stavebně technické poradenství a kontrola staveb

Kontrolujeme a ověřujeme stavy konstrukcí a staveb i kvalitu jejich provedení. Sledujeme vývoj stavebních technologií a možností. Zároveň si vážíme tradice a zkušeností. V případě potřeby konzultujeme spolupracujeme s odborníky pro dané obory a technologie, aby byl výsledek práce vždy co nejlepší.

Proces plánování a výstavby je limitován technickými normami, nařízeními a předpisy i obecnou legislativou. Pomáháme klientům se zorientovat v legislativních možnostech a limitech. Zastupujeme jej v řízeních a jednáních a hledáme vždy co nejvhodnější postup.

Participativní – veřejné plánování

Živé město, krajinu tvoří konkrétní lidé. Zastupitelstvo měst a obcí v jednání reprezentuje občany. Není však v jejich silách znát všechny místní detaily a problémy. Včasné seznámení zastupitelů a veřejnosti se záměrem už ve fázi návrhu a připrav a otevřené hledání nejlepší varianty řešení, která odpovídá nejlépe i místním potřebám je postup, který umožňuje budovat kulturu důvěry a porozumění.

Každý záměr v území má být přínosný ne jen pro investora, ale i pro místo, do kterého je umisťován. Ať se jedná o přípravu územně plánovací dokumentace, nebo o návrh, který z ní vychází, je vždy třeba otevřeně spolupracovat s těmi kterých se záměr dotkne. Každý zásah nese riziko, ale také příležitost věci zlepšit a posunout dál.

Smysluplnou společnou dohodu lze nalézt tehdy, pokud mají všechny strany k dispozici co nejlepší informace. Není reálné uspokojit vždy všechny požadavky a potřeby. O to více je důležité opírat se o reálná data a na základě nich hledat nejlepší řešení.

Strategické plánování

Podporujeme města a obce na cestě k trvale udržitelnému rozvoji. Podporujeme subsidiární přístup, rozvoj zastupitelské demokracie a stabilní profesionální správu. Pomáháme vytvářet podmínky pro plnohodnotné zastupování občanů v rychle se mění

Zobrazit více

Projekty Stavebně techické poradenství a kontrola staveb

Administrativní budova

Novostavba - poradenství

Detail
Administrativní budova

Rekonstrukce - poradenství

Detail
Administrativní budova

Rekonstrukce - poradenství

Detail

Projekty Participativní plánování

Kontejnerové překladiště

Novostavba – otevřené plánování

Detail

Projekty Strategické plánování

Co poptávají občané

Život dle spádovosti – bezpečné zdravé město

Detail
Hodnocení společných strategií

Občanská spolupráce se spolky i samosprávou MČ P6 na koncepčních dokumentech.

Detail

Kontaktujte nás