You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Šatovka ověřovací studie

Objemová ověřovací studie. Historický objekt původního viničného hospodářství byl v polovině 20. století přestavěn na bytový objekt. Návrh ověřuje možnost jeho rekonstrukce a přestavby. Do prostoru přírodního parku se umísťuje sociální a komunitní centrum, které vytváří i místní centrum a nabízí domov pro seniory. Koncepcí řešení je vytvořit kompaktní objekt – dvůr, který i přes svoji hmotnost nebude území příliš prostavovat. Umožní to i při vysoké kapacitě zachovat maximum  zelených ploch. Zároveň jsme se snažili uchovat historický objekt Šatovky jako dominantní objekt v řešeném území. Návrh vychází z ekonomických provozních doporučení. Naplnit je však bylo obtížné. Pro optimalizaci konečného řešení by bylo vhodnější celkovou kapacitu domova zmenšít.   

Zobrazit ostatní projekty
  • Klient

    Praha 6

  • Rok

    2012

  • Místo

    Praha 6