You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Územní studie Šárecké údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka

  www.sarudoli.axiohm.cz

Aktuálně zpracovávaná územní studie. Jedná se o projekt, který je otevřen širokému zapojení obyvatel,  s cílem naleyení maximálně možné shody na funkčních regulacích a následném managmentu území. Hned na začátku práce se ukázalo, že vliv vnějších vlivů na území je natolik podstatný, že bez jejich pojmenování a vymezení není možné řešené území do celého města smysluplně zapojit. Detailní pojmenování širších vztahů, bylo nutné zejména s ohledem na paralelně zpracovávané koncepční materiály města. Jejich zohlednění je nutné, aby bylo možné řešit detail území s ohledem na kontext celého města. 


Nahledněte k nám do kanceláře  

prohléněte si jak územní studie vzniká. K řešenému tématu můžete připojit podněty a komentáře.Zobrazit ostatní projekty
  • Klient

    Praha 6

  • Rok

    2019

  • Místo

    Praha 6