You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Doplnění městské vybavenosti do rozvíjejícího se města

Návrh vytváří městské prostory, nové náměstí a doplňuje vybavenost tak, aby bylo v maximální míře podpořeno město krátkých vzdáleností. Důležitým prvkem, který přesahoval přímé zadání byla snaha o odstraňování bariér i v navazujícím území a to zejména pro pěší a cyklodopravu, aby obyvatelé mohli dosáhnout pohodlně uzlové městské body dopravní i obslužné. Významné je propojení i snadná dostupnost rekreačních ploch. 

Zobrazit ostatní projekty
  • Klient

    Praha – Zbraslav

  • Rok

    2009

  • Místo

    Zbraslav