You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Praha polis -Město krátkých vzdáleností - město pro život

Podporujeme rozvíjení kritického myšlení a odpovědné zapojení do veřejného života.

Myslíme globálně jednáme lokálně. Na občanské úrovni spolupracujeme se spolky, organizacemi i samosprávami. Svoji odbornost se snažíme využít i mimo kancelář k šíření povědomí o vztahu urbálního prostředí na život každého z nás.

Spolupracujeme na vyhodnocování strategických dokumentů pro potřeby spolků. 

Podporujeme ochranu půdy a zadržování vody v krajině. 


 Změna klimatu, stav populace a technologická revoluce přináší řadu rizik i obrovských příležitostí. Je jen na nás jak s knim budeme přistupovat a nakládat s nimi.  

Zobrazit ostatní projekty
  • Klient

    Spolek Šárecké údolí, Společně pro Šestku a další organizace a spolky.

  • Rok

    2018

  • Místo

    Praha