You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Spolupráce v rámci evropského projektu SMACKER

Spolupráce v rámci evropského projektu SMACKER -  „Aktivity a opatření pro změnu

znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural

Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci

programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.


Doba realizace 1.4.2019 a 30.6. 2022


Cílem spolupráce bylo vytvořit předpoklady pro dlouhodobou spolupráci, která pomůže

nasměrovat severozápadní okraj Prahy k udržitelnému rozvoji.

axioHM s.r.o. spolupracoval na pojmenování kritických problémů, které dlouhodobě narůstají

díky špatné, nebo žádné koordinaci rozvojových cílů. Pomáhal s moderací diskuse obcí

Středočeského kraje a MČ hl. m. Prahy. axioHM s.r.o. představil metodiky a možné

standardní postupy řešení. Pomohl s formulováním základních cílů. Výsledkem je zahájení

postupné formalizace spolupráce, která byla stvrzena schválením společného memoranda o

spolupráci. Jde o první krok na cestě v utváření společného „spádového území“, které je dobře

provázáno městskou a bezmotorovou dopravou a je schopno společně uspokojit většinu

životních potřeb občanů „ spádového území“.

Zobrazit ostatní projekty
  • Klient

    MČ Praha Suchdol

  • Rok

    2019-2022

  • Místo

    Praha + Středočeský kraj