You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Podpora

Uvědomujeme si, že odpovědnost za naši budoucnost nelze přenést na nikoho dalšího. Rodinu, obec, kraj, stát, Evropu, svět tvoří jednotlivý konkrétní lidé. Každý během života získáváme cenné zkušenosti a znalosti, kterými můžeme přispět celku a být prospěšní.

Uplatnění profesních dovedností v rámci zaměstnání je samozřejmostí. Pro dnešní dobu je však stále aktuálnější i usilovat o budování sociální soudržnosti a hledat pochopení jeden druhého i mimo rámec vzdělání a profesního zařazení. Podporujeme občanské zapojení do veřejného sektoru. Uplatnění nabitých zkušeností i mimo vlastní profesi, sdílení zkušeností a informací umožňuje obohatit ostatní o odborné pohledy z architektury a urbanismu a načerpat znalosti a dovednosti z ostatních oborů a profesí.

Podporujeme spolky a aktivní občany, kteří poskytují cennou zpětnou vazbu svým zastupitelům a tím jim umožňují lépe své občany zastupovat.

Funkční liberálně občanská – zastupitelská společnost bez občanů není možná. Být občanem znamená i aktivní účast na veřejném životě a to v jakékoliv podobě.

Projekty Podpora

Co poptávají občané

Život dle spádovosti – bezpečné zdravé město

Detail
Hodnocení společných strategií

Občanská spolupráce se spolky i samosprávou MČ P6 na koncepčních dokumentech.

Detail

Kontaktujte nás